CBSEৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা…

0
116

Guwahati/ 12th January’2018 (Prag News Desk): CBSEৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা|

৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব পৰীক্ষা|

http://cbse/nic.inত উপলব্ধ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী|

পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব মুঠ ২৮,২৪,০০০ পৰীক্ষাৰ্থী|

 

Share it on

Leave a Reply