SUWALKUCHI GANJA_HP_BOTTOM

0
63

Guwahati/ 20th January’2018 (Prag News Desk): শুৱালকুছিৰ বসন্তপুৰত উদ্ধাৰ বৃহত্ পৰিমাণৰ গাঞ্জা|

উদ্ধাৰ প্ৰায় ৪ কেজি মণিপুৰী গাঞ্জা|

গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২ লাখ টকা|

স্থানীয় ৰাইজৰ তত্পৰতাত উদ্ধাৰ গাঞ্জাখিনি|

ভাং সৰবৰাহকাৰী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন|

Share it on

Leave a Reply