NAZIRA DRUGS

0
76

Guwahati/ 22nd January’2018 (Prag News Desk): নাজিৰাত বৃহত্ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ|

কলেজ তিনিআলিৰ সমীপত উদ্ধাৰ ড্ৰাগছখিনি|

ছিৰাজুল হকৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ ড্ৰাগছখিনি|

ড্ৰাগছখিনি নাজিৰাৰ ব্যৱসায়ী গণেশ বাৰ্মাৰ|

 

Share it on

Leave a Reply