BUDGET

0
203

Guwahati/ 13th January’2018 (Prag News Desk): বিধানসভাত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ বিত্ত পৰিচালনাৰ দুখ লগা ছবি|

২০১৭-১৮ বৰ্ষৰ বাজেটৰ অধিকাংশ ধনেই ব্যয় হোৱা নাই|

বন বিভাগে খৰচ কৰিছে আবণ্টিত ধনৰ ৩২ শতাংশ|

খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে খৰচ কৰিছে আবণ্টিত ধনৰ ২৪ শতাংশ|

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে খৰচ কৰিছে মাত্ৰ ৩১ শতাংশ ধন|

হস্ততাঁত আৰু বস্তশিল্প বিভাগে খৰচ কৰিছে মাত্ৰ ৪০ শতাংশ ধন|

মাত্ৰ ৪৫ শতাংশ ধন খৰচ কৰিছে গড়কাপ্তানি বিভাগে|

পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিভাগে খৰচ কৰিছে মাত্ৰ ০.০৬ শতাংশ ধন|

বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হ’বলৈ ডেৰমাহ বাকী থকা অৱস্থাত উন্মোচিত এই তথ্য|

 

Share it on

Leave a Reply