Former Assam DGP Kuladhar Saikia elected as Asom Sahitya Sabha President